Program ikona
Program
konferencji
9 Maja 2024 (Czwartek)
czas
08:00-11:30

Przyjazd uczestników i rejestracja

czas
09:00-10:00

Konferencja prasowa

czas
10.00-11.30
Sala A

Sesja 01
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PŁUC

Pamięci Dr Marii Werkenthin


Przewodniczący sesji
Dr Iwona Bestry
Dr hab. n. med. Natalia Buda


1. Diagnostyka chorób płuc przy pomocy rezonansu magnetycznego - nowe perspektywy
Dr n. med. Katarzyna Błasińska


2. Zmiany śródmiąższowe płuc, a kontekst kliniczny - czyli tomografia okiem pulmonologa
Dr hab. n. med. Katarzyna Górska
POD PATRONATEM FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM


3. Zmiany skonsolidowane w płucach - diagnostyka różnicowa w ultrasonografii płuc
Dr hab. n. med. Natalia Buda


Sesja Sekcji
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PŁUC

Sala B

Sesja 02
POChP – ZAOSTRZENIA

Pamięci Prof. Jana Zielińskiego
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała,
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
Dr n. med. Aleksander Kania


1. Konsekwencje zmiany definicji zaostrzenia POChP
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński


2. Optimising Acute and Post-Acute Management of COPD (ENG)
Dr Eui-Sik Suh MBBS MChem(Oxon) PhD
FRCP
POD PATRONATEM FIRMY AEROGEN


3. Prognostyczne czynniki ryzyka zaostrzeń POChP i ponownej
hospitalizacji
Dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska


4. Zalecenia PTChP po wypisie ze szpitala z powodu zaostrzenia POChP AD.2024
Dr hab. n. med. Adam Białas

Sala C

Sesja 03
ZABIEGI OPŁUCNOWE – REKOMENDACJE BTS 2023 A PRAKTYKA KLINICZNA W POLSCE

Pamięci Dr Stanisława Meysnera
– dyskusja z udziałem uczestników – sesja interaktywna
Przewodniczący sesji:
Dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak
Dr hab. n. med. Piotr Korczyński,
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke


1. Diagnostyczna i terapeutyczna punkcja opłucnej
Dr Marta Rosiak


2. Igłowa biopsja opłucnej pod kontrolą USG
Dr Katarzyna Faber


3. Drenaż jamy opłucnej
Dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak


4. Wszczepienie cewnika tunelowanego
Dr hab. n. med. Piotr Korczyński


5. Wideotorakoskopia medyczna
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke


Sesja Sekcji
PNEUMONOLOGII INTERWENCYJNEJ

Sala D

Warsztat 1:
WARSZTAT Z PULMOGENETYKI PULMOGENETYKA - O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ ZLECAJĄC I ANALIZUJĄC WYNIK BADANIA GENETYCZNEGO
Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-
Stanek,
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska,
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-
Wynimko,
Dr n. med. Hanna Dmeńska
Dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka
Dr n. med. Agnieszka Jarzemska


1. Kiedy badanie genetyczne jest uzasadnione, jaki test wybrać i co musi być zawarte na skierowaniu


2. Jak powinien wyglądać prawidłowy wynik badania genetycznego


Warsztat Sekcji
RZADKICH CHORÓB PŁUC

czas
11:30-11:45

Przerwa

czas
11:45-13:15
Sala A

Sesja 04
SEPSA – WYBRANE ZAGADNIENIA W DIAGNOSTYCE I TERAPII
Pamięci Prof. Mieczysława Janowca

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab.n. med. Tomasz Targowski,
Dr Katarzyna Jasińska


1. Jak leczyć wstrząs w przebiegu sepsy?
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik


2. Diagnostyka mikrobiologiczna sepsy o etiologii bakteryjnej i grzybiczej
Prof. dr hab. n. med. Maria Szymankiewicz


3. Sepsa jako powikłanie zakażeń układu oddechowego
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Deptuła


4. Czy możliwa jest profilaktyka sepsy?
Dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, prof. WUM

Sala B

Sesja 05
NOWOCZESNE LECZENIE MUKOWISCYDOZY
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands,
Dr hab. n. med. Szczepan Cofta


1. Opieka nad pacjentami z mukowiscydozą z perspektywy lekarza pediatry
Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands
POD PATRONATEM FIRMY VERTEX


2. Opieka nad pacjentami z mukowiscydozą z perspektywy lekarza pacjentów dorosłych
Dr hab. n. med. Szczepan Cofta
POD PATRONATEM FIRMY VERTEX


3. Dyskusja panelowa - Wpływ modulatorów CFTR na życie pacjentów z mukowiscydozą – sukcesy i wyzwania po 2 latach leczenia w ramach programu lekowego

Sala C

Sesja 06
ŚRODOWISKO A CHOROBY PŁUC
Pamięci Prof. Biruty Fąfrowicz
Przewodniczący sesji:

Dr hab. n. med. Barbara Mackiewicz,
Dr hab. n. med. Filip Mejza


1. Typowanie bakterii izolowanych ze środowiska pracy
Dr hab. n. med. Angelina Wójcik-Fatla


2. Badania w różnych środowiskach narażenia na pyły organiczne - doświadczenia własne
Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski


3. Metody badania środowiska
Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska


4. Choroby układu oddechowego zależne od narażenia na pyły organiczne
Dr hab. n. med. Barbara Mackiewicz

Sala D

Sesja 07
ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO
1 Sesja Doniesień Oryginalnych – ustnych
Przewodniczący sesji:
Dr n. med. Agnieszka Iwańska
Mgr Dorota Krawiecka


1. Czy testy oparte na wydzielaniu interferonu gamma są wiarygodne w diagnostyce zakażenia prątkiem gruźlicy u chorych na sarkoidozę?
Anna Kempisty, Katarzyna Lewandowska, Monika Szturmowicz


2. Miano oporności na cykloserynę wśród prątków gruźlicy
Agnieszka Głogowska


3. Wpływ wojny na Ukrainie na sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce
Monika Kozińska, Sylwia Brzezińska,
Dorota Filipczak, Ewa Augustynowicz-
Kopeć


4. Gruźlica typu Beijing 265 – sytuacja epidemiologiczna wśród Polaków i obcokrajowców
Monika Kozińska, Sylwia Brzezińska,
Dorota Filipczak, Ewa Augustynowicz-
Kopeć


5. Genotyp a fenotyp oporności na izoniazyd wśród prątków gruźlicy
Agnieszka Głogowska, Ewa
Augustynowicz-Kopeć


6. Ocena testu QuantiFeron-TB Gold metodą ELISA w diagnostyce latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy
Dagmara Borkowska-Tatar, Anna
Zabost, Michał Czopowicz, Ewa
Augustynowicz-Kopeć


7. Analiza oporności szczepów Mycobacterium tuberculosis complex wyhodowanych od chorych z Polski i osób urodzonych poza Polską w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w latach 2018-2023
Jakub Bukowski, Katarzyna Dziwnik,
Monika Montowska, Małgorzata Zimna,
Renata Żebracka


8. Porównanie testu QuantiFeron-TB Gold metodą ELISA i CLIA w diagnostyce latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy
Dagmara Borkowska-Tatar, Anna
Zabost, Michał Czopowicz, Ewa
Augustynowicz-Kopeć


9. Zastosowanie metody multiplex pcr do szybkiej identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń dolnych dróg oddechowych
Kornelia Nakonowska, Edyta Dolska,
Maciej Pochowski


Dyskusja

czas
13:15-14:00

Przerwa

czas
14:00-15:30
Sala A

Sesja 08
ŚRÓDMIĄŻSZOWE CHOROBY PŁUC STATE OF THE ART
Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-
Boros, prof. IGiChP
Dr Marcelina Wilk


1. Idiopatyczne włóknienie płuc
Dr hab. n. med. Sebastian Majewski, prof.
UM w Łodzi


2. Postępujące włóknienie płuc
Dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-
Boros, prof. IGiChP


3. Zapalenie płuc z nadwrażliwości
Prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz


4. Sarkoidoza
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

Sesja Sekcji
CHORÓB ŚRÓDMIĄŻSZOWYCH

Sala B

Sesja 09
NIEWYDOLNOŚĆ ODDYCHANIA - UP TO DATE
Pamięci Prof. Jana Zielińskiego
Przewodniczący sesji:
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Dr Aleksandra Oraczewska


1. Nowości z konferencji ERS “Respiratory Failure and Mechanical Ventilation”, Berlin 2024
Dr hab. n. med. Szymon Skoczyński


2. Hełm w leczeniu ciężkiej hipoksemii – nie taki diabeł straszny
Dr n. med. Aleksander Kania,
Dr n. med. Łukasz Minarowski


3. Czy WTD jest lekiem na każde „zło”? – leczenie hiperkapnicznej niewydolności
oddychania
Dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak,
Dr n. med. Jacek Nasiłowski


4. Narażenie układu oddechowego na czynniki zewnętrzne w obliczu konfliktu militarnego
Dr n. med. Rafał Sokołowski

Sesja Sekcji
INTENSYWNEJ TERAPII
PULMONOLOGICZNEJ

Sala C

Sesja 10
ASTMA I POChP
Przewodniczący sesji:
Dr n. med. Andrzej Obojski,
Dr n. med. Marek Przybyszowski


1. Niepowodzenie leczenia biologicznego astmy: przyczyny i dalsze postępowanie
Dr n. med. Rafał Dobek


2. Terapia biologiczna w POChP
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński


3. Nowe perspektywy leczenia przeciwzapalnego w POChP
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski


4. Zastosowanie narzędzi telemedycyny w opiece nad chorymi na POChP
Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska

Sala D

Warsztat 2:
ULTRASONOGRAFIA PŁUC
„Diagnostyka obrazowa interaktywnie - od ambulatorium do oddziału intensywnej terapii”
Dr hab. n. med. Natalia Buda
Dr Malwina Sołtysiak
Dr Agnieszka Nowakowska-Arendt
Dr n. med. Jolanta Cylwik


WARSZTAT Sekcji
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PŁUC

czas
15:30-15:45

Przerwa

czas
15:45-17:15
Sala A

Sesja 11
SESJA REDAKTORA NACZELNEGO ARM - przegląd najciekawszych artykułów opublikowanych w ARM w latach 2022-2024
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk


1. Choroby obturacyjne
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski


2. Choroby restrykcyjne
Dr hab. n. med. Sebastian Majewski, prof. UM w Łodzi


3. Choroby infekcyjne i COVID-19
Dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka prof. WUM


4. Badania czynnościowe płuc i varia
Dr n. med Monika Franczuk

Sala B

Sesja 12
KLUCZ DO SUKCESU W TERAPII WZIEWNEJ CHORÓB OBTURACYJNYCH
POD PATRONATEM FIRMY BERLIN CHEMIE – Platynowy Sponsor

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChP


1. Obturacja to nie tylko FEV1, czyli co widać w spirometrii między wierszami ? - wykład interaktywny
Dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChP


2. Nowoczesna terapia bronchodylatacyjna – czy tylko FEV1 ma znaczenie?
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Sala C

Sesja 13
CHOROBY OBTURACYJNE UKŁADU ODDECHOWEGO
2 Sesja Doniesień Oryginalnych – ustnych
Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski,
Prof. UMK,
Dr n. med. Andrzej Obojski ,
Prof. dr hab. n. med. Filip Mejza


1. Hospitalizacje pacjentów z POChP, a poziom zanieczyszczeń powietrza i warunki meteorologiczne w Polsce w latach 2012-2019
Mateusz Jankowski, Bogdan Bochenek, Joanna Wieczorek, Marta Gruszczyńska, Piotr Sekuła, Michał Ziemiański, Adam Jaczewski, Andrzej Wyszogrodzki, Jarosław Pinkas, Mariusz Figurski

2. Zmienność hospitalizacji pacjentów z POChP w Polsce w latach 2006- 2019 – epidemiologiczna analiza danych z ogólnopolskiego rejestru publicznego
Mateusz Jankowski, Bogdan Bochenek, Joanna Wieczorek, Marta, Gruszczyńska, Adam Jaczewski, Jarosław Pinkas, Mariusz Figurski


3. Retrospektywna ocena kosztów szpitalnego leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Robert Krion, Krzysztof Kuziemski,


4. Przewlekły kaszel jako objaw astmy
Marta Dąbrowska, Zofia DiMartino, Wojciech Apanasiewicz, Dominika Siwik, Weronika Kramer


5. Wpływ leczenia biologicznego na redukcję kaszlu u chorych z kaszlowym wariantem astmy i astmą z kaszlem jako dominującym objawem
Katarzyna Białek-Gosk, Karolina Klimowicz, Marta Dąbrowska, E. Magdalena Grabczak, Olga Truba, Rafał Krenke


6. Terapia biologiczna w astmie ciężkiej ze współistniejącą otyłością
Aneta Olejnik, Barbara Kuźnar- Kamińska


7. Wiedza o POChP i raku płuca wśród osób korzystających z usług gdańskich placówek medycznych
Iwona Damps-Konstańska, Małgorzata Wodzyńska, Anita Matyskiel, Maria Stefaniak, Marzena Olszewska-Fryc


8. Ocena parametrów ergospirometrycznych u pacjentów z obniżoną wartością FEV1 kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu guza płuca
Anna Gostkowska Malec


9. Wpływ leczenia przyczynowego modulatorami CFTR na zakażenia bakteryjne w grupie dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc
Agnieszka Iwańska, Wojciech Skorupa, Ewa Augustynowicz-Kopeć

Dyskusja

Sala D

WARSZTAT 3:
MASKA ROBI RÓŻNICĘ
POD PATRONATEM FIRMY FISHER PAYKEL
1. Wstęp:
prowadzący SP F&P Mateusz Łosik


2. "Prezentacja unikalnych rozwiązań masek w oparciu o interaktywny feedback uczestników"


4 stacje praktyczne:
● I stacja - maski szpitalne, największe wyzwania pacjentów na OIT i pulmonologii (sonda, szybki dobór maski)  Dr Karina Witkiewicz (Szczecin)
● II stacja - maski szpitalne w praktyce; dopasowanie i podłączenie uczestników do masek i terapii NIV  specjalista ds. Produktu Ewelina Deputat, Kira Gryning
● III stacja - maski domowe największe wyzwania pacjenta podczas wentylacji domowej i CPAP (komfort, dobór na długie stosowanie, higiena)
Dr n. med. Jacek Nasiłowski (Warszawa)
● IV stacja - maski domowe w praktyce; dopasowanie i podłączenie uczestników do masek NIV i CPAP specjalista ds. Produktu Mateusz Łosik, Paulina Nowak

czas
17:15-17:30

Przerwa

czas
17:30-20:00

Uroczyste otwarcie Zjazdu - Sala Widowiskowa Opera Nova
Część artystyczna

czas
20:00-21:00

Poczęstunek